» Vállalkozói szerződés letöltése «
Tűzoltó készülékek, tűzoltó vízforrások és szerelvényeinek (tűzcsapok, tűzivízmedencék),
szárazfelszálló vezetékek stb. ellenőrzése, javítása, cseréje
» Vállalkozói szerződés letöltése «
Füst és tűzgátló ajtók ellenőrzése

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

Tárgy: Tűzoltó készülékek, tűzoltó vízforrások és szerelvényeinek (tűzcsapok, tűzivízmedencék), szárazfelszálló vezetékek stb. ellenőrzése, javítása, cseréje

Megrendelő:
Rövidnév:
Székhely:
Postacím:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Kapcsolattartó:
Elérhetőség:

Továbbiakban, mint Megrendelő, másrészről:

Vállalkozó:        Tűzkerék Tűzoltókészülék Kereskedelmi és Közszolgáltató Kft.
Rövidnév:        Tűzkerék Kft.
Székhely:            1191 Budapest Hamvas utca 7-9.
Postacím:            1191 Budapest Hamvas utca 7-9.
Adószám:        10410077-2-43
Cégjegyzékszám:    01-09-069904
Kapcsolattartó:        Náchlik Márta
Elérhetőség:        T: 06-20/9996792, e-mail: vevo@tuzkerek.hu

Továbbiakban, mint Vállalkozó között az alábbi feltételekkel:

1.    Megrendelő megrendeli a tulajdonát képező tűzoltó készülékek rendszeres karbantartását időszakos nyomáspróbáját, javítását az ide vonatkozó jogszabályok szerint. A számlát minden esetben a Tűzkerék Kft adja, de ez nem zárja ki azt, hogy esetlegesen a tevékenység elvégzésével alvállalkozót bízzon meg.

A BM OKF által regisztrált (014)Vállalkozó elvállalja a tűzoltó készülékek  féléves és éves  karbantartását a 28/2011 BM rendelet előírásainak megfelelően.

2.    Vállalkozó továbbá elvállalja megbízás alapján a Megrendelő összes telephelyein készenlétben tartott tűzoltó vízforrások és szerelvényeinek és száraz felszálló vezetékeinek félévenkénti ellenőrzését és karbantartását, valamint éves felülvizsgálatát, ill. azok 5 éves nyomáspróbáját a 28/2011 BM rendelet  előírásainak megfelelően.

3.    A Megrendelő megbízza a Vállalkozót azzal, hogy az ellenőrzés folyamán hibásnak minősített vagy időszakos nyomáspróbára kötelezett tűzoltó készüléket és tűzcsap-szerelvényeket a készenléti helyen kicserélje. A vonatkozó ellenőrzési és javítási, valamint kiszállítási díjakat a Megrendelő rendelkezésére bocsátott árjegyzék tartalmazza.

A felek az e pontban említett díjakat évente felülvizsgálják.

4.    Megrendelő a jelen szerződésben foglalt tevékenység során együttműködik a Vállalkozóval, és ennek megfelelően a vállalkozó által előírtakat betartja. A Megrendelő köteles biztosítani megfelelő helyismerettel rendelkező személyt a karbantartás idejére. A helyismeret hiányában ellenőrizetlenül maradt tűzvédelmi eszközökért a felelősség a Megrendelőt terheli.

5.    A Vállalkozó az elvégzett munkáról a Megrendelő megbízottja által igazolt munkalapot, szállító levelet állít ki. A Vállalkozó az áfatörvény 58.§ alapján számlát állít ki, melyet a Megrendelő készpénzben vagy a kézhez vételtől számított 8 napon belül a Vállalkozó számláján feltüntetett bankszámlájára történő átutalással köteles kiegyenlíteni. Fizetési mulasztás esetén a gazdálkodó szervezetek között a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékponttal növelt összege.

6.    Rendkívüli felmondási körülmény a Vállalkozó oldaláról a Megrendelő 60 napot meghaladó díjfizetési késedelme.

7.    A szerződés a felek aláírásának napjától határozatlan időre joghatályos és érvényes. A szerződést bármelyik fél írásban 90 napos felmondási határidővel indoklás nélkül felmondhatja.

8.    A szerződésben nem rendezett kérdésekben a Ptk., valamint az ide vonatkozó rendeletek, jogszabályok előírásai az irányadók.

Ezt a szerződést a szerződő felek, mint mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Budapest, 2012.


VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

Tárgy: Füst és tűzgátló ajtók ellenőrzése.

Megrendelő:
Rövidnév:
Székhely:
Postacím:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Kapcsolattartó:
Elérhetőség:

Továbbiakban, mint Megrendelő, másrészről:

Vállalkozó:        Tűzkerék Tűzoltókészülék Kereskedelmi és Közszolgáltató Kft.
Rövidnév:        Tűzkerék Kft.
Székhely:            1191 Budapest Hamvas utca 7-9.
Postacím:            1191 Budapest Hamvas utca 7-9.
Adószám:        10410077-2-43
Cégjegyzékszám:    01-09-069904
Kapcsolattartó:        Náchlik Márta
Elérhetőség:        T: 06-20/9996792, e-mail: vevo@tuzkerek.hu

Továbbiakban, mint Vállalkozó között az alábbi feltételekkel:

1.    Megrendelő megrendeli a tulajdonát képező füst és tűzgátló ajtók karbantartását a BM 28/2011 rendeletének 585-ös § 1. bekezdésének alapján. A számlát minden esetben a Tűzkerék Kft adja, de ez nem zárja ki azt, hogy esetlegesen a tevékenység elvégzésével alvállalkozót bízzon meg.
A BM OKF által regisztrált, és a BM 45/2011-es rendeletében előírt vizsgával rendelkező  Vállalkozó elvállalja a szerződés tárgyában említett eszközök ellenőrzését a megrendelésnek és a BM 28/2011 rendelet előírásainak megfelelően.

2.    Vállalkozó továbbá elvállalja megbízás alapján hogy, a Megrendelő összes  a szerződés 1 sz. mellékletében felsorolt  telephelyein lévő számszerűsített Füst és tűzgátló nyílászárót szakszerűen karbantartja a Megrendelő által kijelölt időszakonként. Ezen időszakot az 1. sz. melléklet tartalmazza

3.    A Megrendelő elismeri hogy a szerződés aláírásakor tisztában volt az ide vonatkozó jogszabályokkal, és megrendelését, ezen jogszabályok ismeretében teszi. Az aktuális jogszabályoktól való eltérésért a felelősség nem a Vállalkozót terheli. A vonatkozó karbantartási valamint kiszállítási díjakat a Megrendelő rendelkezésére bocsátott árjegyzék tartalmazza. A felek az árjegyzékben megjelölt  díjakat évente felülvizsgálják.

4.    Megrendelő a jelen szerződésben foglalt tevékenység során együttműködik a Vállalkozóval, és ennek megfelelően a vállalkozó által előírtakat betartja. A Megrendelő köteles biztosítani megfelelő helyismerettel rendelkező személyt az karbantartás idejére. A helyismeret hiányában ellenőrizetlenül maradt tűzvédelmi eszközökért a felelősség a Megrendelőt terheli.

5.    A Vállalkozó az elvégzett munkáról a Megrendelő megbízottja által igazolt munkalapot, szállító levelet állít ki. A Vállalkozó az áfatörvény 58.§ alapján számlát állít ki, melyet a Megrendelő készpénzben vagy a kézhez vételtől számított 8 napon belül a Vállalkozó számláján feltüntetett bankszámlájára történő átutalással köteles kiegyenlíteni. Fizetési mulasztás esetén a gazdálkodó szervezetek között a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékponttal növelt összege.

6.    Rendkívüli felmondási körülmény a Vállalkozó oldaláról a Megrendelő 60 napot meghaladó díjfizetési késedelme.

7.    A szerződés a felek aláírásának napjától határozatlan időre joghatályos és érvényes. A szerződést bármelyik fél írásban 90 napos felmondási határidővel indoklás nélkül felmondhatja.

8.    Az 1. sz. melléklet a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

9.    A szerződésben nem rendezett kérdésekben a Ptk., valamint az ide vonatkozó rendeletek, jogszabályok előírásai az irányadók.

Ezt a szerződést a szerződő felek, mint mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Budapest, 2012.